Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна
Јавна опомена
logo-kontakt_50

09.11.2015  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Валентина Васевска и Енес Ибрахим поради кумулација на функции и повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси и тоа:

 

  • 1) Валентина Васевска – кумулација на функции – истовремено со функцијата член на Советот на Општина Македонска Каменица ја извршува и функцијата член на Надзорен одбор на ЈП „Камена Река“, Македонска Каменица..
  • 2) Енес Ибрахим - повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси – истовремено со функцијата пратеник во Собрание на РМ и управител на трговско друштво – Друштво за филмска и музичка продукција, авторски права и услуги „ЌУМЕДИА“ ДООЕЛ Скопје.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба на судир на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до наведените службени лица со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажат од извршување на едната од двете функции.

Прочитај повеќе...
 
Работилница
press 09.12.2010 019


05.11.2015

Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на планираните активности и утврдените рокови во Оперативниот план за донесување на новата Државна програма 2016-2019, а во насока на успешна реализација на законските надлежности и поставените стратешки цели, организираше работилница за изработка на Акциониот план за остварување на Државната програма.

Работилницата ја опфати фазата на изработка на предлог Акциониот план за остварување на Државната програма 2016-2019, кој ќе ги отслика сите согледувања и констатации од досегашните заеднички активности и во кој ќе бидат опфатени конкретни, реални, одржливи и спроведливи мерки за ефикасна превенција на корупцијата и судирот на интереси.

Изготвувањето на Акциониот план Државната програма 2016-2019 се одвива во работни групи, во согласност со стратешките цели и области утврдени во текстот на насоките за изготвување на наративниот дел на Државната програма.

Со цел создавање ефективна основа за утврдување и дефинирање на мерките од Акциониот план на Државната програма 2016-2019, номинираните лица од институциите кои се директно вклучени во процесот на изготвување на документот, дадоа предлози и мислења за издвојување на приоритетните стратешки области и утврдување и дефинирање на конкретни предлог мерки и ативности преку кои би се надминале детектираните проблеми и ризици за појава на корупција и судир на интереси во утврдените стратешки области.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 
Соопштение
logo-kontakt_50

03.11.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на планираните активности од Оперативниот план за донесување на новата Државна програма 2016-2019, а во насока на успешна реализација на законските надлежности и поставените стратешки цели, во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка преку проектот на УСАИД за антикорупција, организира работилница на тема „Изработка на Акциониот план за остварување на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019“.

Работилницата ќе започне на 05.11.2015 година (четврток), со почеток во 09:00 часот во хотелот „Епинал“, Битола.


 
Јавна опомена
logo-kontakt_50

20.10.2015  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба на судир на интереси кај лицата Ѓоре Стојковски и Илбер Исеновски поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси и поради кумулација на функции – извршување на три функции истовремено и тоа:

 

  • 1) Ѓоре Стојковски – повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси – истовремено со функцијата член на Совет на Општина Гази Баба ја извршува и функцијата управител на трговско друштво - Друштво за производство, трговија и услуги „ИНВЕСТ – ПРОМ ЃОРЕ“ ДООЕЛ Скопје.
  • 2) Илбер Исеновски –кумулација на функции – истовремено со функцијата член на Советот на Општина Центар Жупа ги извршува и функциите ВД директор во Јавното претпријатие „КАЛЕ“ - Центар Жупа од Општина Центар Жупа и менаџер – директор без ограничување во Земјоделска задруга „НОВ ЖИВОТ“ с. Г. Папрадник, Центар Жупа.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба на судир на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до наведените службени лица со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажат од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршуваат, односно да се откажат од извршување на функцијата управител на трговско друштво или установа со што ќе ја отстранат повредата на член 9 од Законот за спречување судир на интереси.

Прочитај повеќе...
 
Работилница на тема:
Подготовка и унапредување на текстот на предлог наративниот дел на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016 – 2019“
press 09.12.2010 019


01.10.2015 Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Македонскиот центар за меѓународна соработка организира работилница на тема „Подготовка и унапредување на текстот на предлог наративниот дел на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016 – 2019“.

Воведно обраќање на работилниците имаа Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата Горан Миленков, Националниот програм офицер од ОБСЕ Маја Лазарова Крстевска и Првиот извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски.

На работилницата се презентираше наративниот текст на ДП 2016-2019 изготвен од ДКСК со стручно мислење од меѓународниот експерт за антикорупција г-дин Руслан Стефанов, ангажиран преку Програмата на УСАИД за антикорупција што ја спроведува МЦМС.

На работилницата учествуваат претставници од институциите директно вклучени во изготвувањето и имплементацијата на активностите од Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси 2016-2019: Собрание на РМ, Влада на РМ, Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација, Министерство за финансии, Министерство за внатрешни работи, Министерство за економија, Министерство за локална самоуправа, Државен завод за ревизија, Државна изборна комисија, Управа за јавни приходи, Биро за јавни набавки, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Судски совет на РМ, Совет на јавните обвинители на РМ, ЗЕЛС, граѓанските организации МЦМС и Центар за граѓански комуникации, Стопанска комора на РМ, Сојуз на стопански комори на Македонија, Бизнис конфедерација на Македонија и Претставник/ Шеф на делегацијата на РМ во ГРЕКО.

Се очекува претставниците од институциите да дадат мислења, предлози и дополнителни содржини во текстот на Насоките, а особено преку детектирање на проблеми/ризични фактори за појава на корупција или судир на интереси во оние области/стратешки програми кои се утврдени за остварување на стратешките цели, од делокругот на нивната институционална надлежност и постапување.

По дадените предлози и дискусија од страна на сите учесници на работилницата, истите ќе послужат како основа за утврдување и дефинирање на мерките од Акциониот план за остварување на Државната програма 2016-2019.

Повеќе слики од работилницата во Галерија со слики

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 5 од 113

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА Твининг проект 2010

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

ДКСК

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo

Превземи вести