Skip to content

Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција Државна Комисија за Спречување на Корупција

Почетна
Работна посета во Црна Гора
logo-kontakt_50

31.08.2015 Претставници на Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на долгогодишната соработка со Комисијата за спречување на судир на интереси на Црна Гора остварија уште една работна посета во врска со обуката „Едукација на јавните функционери за судир на интереси “ што се одржа во на 26 август во Андријевица, Република Црна Гора.

Тема на обуката беше Судир на интереси- нов Закон за спречување на судир на интереси со измените и дополнувањето на Законот, ограничувања во вршењето јавни функции, пријавување поклони, водење постапки пред Комисијата, јавни набавки и конфликт на интереси, меѓународни искуства, препораки на Европската Комисија и казнени одредби.

Прочитај повеќе...
 
Јавна опомена
logo-kontakt_50

28.07.2015  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси констатира состојба судир на интереси кај лицата Горан Давидоски и Мерита Мустафаи поради повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интерси и тоа:

 

  • Горан Давидоски – повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси – истовремено со функцијата член на Совет на Општина Гостивар ја извршува и функцијата управител на трговското друштво - Друштво за трговија и превоз „ДАВИДОВ ТРЕЈД“ ДООЕЛ увоз –извоз Гостивар.
  • Мерита Мустафаи – повреда на член 9 од Законот за спречување судир на интереси – истовремено со функцијата член на Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја извршува и функцијата управител на трговското друштво – Проценител Сигуриа ТП Мерита Гајур Мустафаи Тетово.

Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба на судир на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до наведените службени лица со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажат од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршуваат, односно да се откажат од извршување на функцијата управител на трговско друштво или установа со што ќе ја отстранат повредата на член 9 од Законот за спречување судир на интереси.

Прочитај повеќе...
 
Јавна опомена
logo-kontakt_5015.07.2015  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси, констатира состојба на судир на интереси кај лицето Љупчо Мишков поради кумулација на функции, односно, именуваното лице, покрај функцијата член на Управен одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, ја извршува и функцијата управител на трговското друштво – Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги „ВИКМАР ТРАНСПОРТ“ ДООЕЛ увоз-извоз, с. Удово, Валандово.

 Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажи од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршува.

Прочитај повеќе...
 
Соопштение
press 09.12.2010 019

13.07.2015
Државната комисија за спречување на корупцијата на нејзино претходно барање за координативна работна средба, за кажана за 13 јули 2015 година, одржа работна средба со претставници на повеќе институции потписнички на Протоколот за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси, претходно инициран од комисијата а потпишан од институциите учеснички на средбата.

На работната средба беа присутни претставници од Јавното обвинителство на РМ, Врховниот суд на РМ, Судскиот совет на РМ, Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за ревизија, Управа за јавни приходи, Царинската управа, Управата за финансиска полиција, Управата за финансиско разузнавање и Министерството за информатичко општество и администрација.

press 09.12.2010 019

Од страна на комисијата, претседателот посебно се осврна на реформскиот план на активности од областа на правосудство и антикорупција, за ажурирањето и динамиката за постапувањето и исполнувањето на мерките зададени со планот.

Прочитај повеќе...
 
Јавна опомена
logo-kontakt_50

07.07.2015  Државната комисија за спречување на корупцијата постапувајќи по предмети од областа на судирот на интереси, констатира состојба на судир на интереси кај лицето Донка Марковска поради кумулација на функции, односно, именуваното лице, покрај функцијата член на Управен одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, ја извршува и функцијата член на Надзорен одбор на АД ЕЛЕМ Скопје.

 Постапувајќи согласно со одредбите од Законот за спречување судир на интереси, а во насока на отстранување на констатираната состојба, Државната комисија за спречување на корупцијата во смисла на член 23 став 1 од Законот за спречување судир на интереси се обрати лично до наведеното службено лице со барање во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на барањето доброволно да се откажи од извршување на едната од двете функции кои истовремено ги извршува.

Прочитај повеќе...
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 5 од 105

Образец Анкетен Лист

Анкетен Лист

Образец за пријавување на промени на имотната состојба

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Образец Изјава за интереси

Податоци за имотна состојба на функционерите

untitled-2

ИПА Твининг проект 2010

poster

Најчесто поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

Апликација - Државна Програнма 2011-2015

Влез во Апликација

Промовирање на транспаретноста и отченоста во јавните институции

sl_kniga

Водич за управување со судир на интереси

  Водич за управување со судир на интереси (481 KB)
 

Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave

  Udhëzues për menaxhimin e konfliktit të interesave (480 KB)
 

ДКСК

Обратете се до Комисијата

Обратете се до комисијата
Advertisement

Прирачник за Интегритет и Судир на интереси

  Прирачник за Интегритет и Судир на интереси
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
undp_logo

Превземи вести