Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

Легенда на симболи за кирилични букви:  ѓ = ]      ж = \      ѕ = y      љ = q      њ = w      ќ = '      ч = ;      џ = x     

Пребарување по име:
Пребарување по презиме:
Пребарување по функција:
Пребарување по институција:
Најдени се 9 резултати Државна комисија за спречување на корупцијата
Име Презиме Функција Институција Преглед
НуриБајрамиЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
ВладимирГеоргиевЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
БилјанаИвановскаПретседателДржавна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
БилјанаКаракашова ШулевЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
КатицаНиколовскаЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
Софка Пејовска ДојчиновскаЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
ИренаПоповскаГенерален секретарДржавна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
ШемшиСалаиЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај
ГоранТрпеноскиЧлен Државна комисија за спречување на корупцијатаПрегледај

ЗАБЕЛЕШКА: Прикажаните податоци во електронска форма се превземени од Анкетните листови на избраните и именуваните функционери во Република Северна Македонија. Податоците континуирано се проверуваат и истите се менуваат кога функционерите доставуваат Анкетен лист “По стапување на функција“ и “При промена на имотната состојба“.

...