Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ремзи Абдулахи Директор на поштенски операции АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 5.000.000,00 денари 600 м2 Тетово 1983 спрат Стекнување со договор за градба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 250.000,00 денари Фолксваге лупо 2002/2014 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари БМВ 530д 2000/2010 Стекнување со договор за купопродажба
Долгови Личен имот Кредит 120.000,00 денари 2009 2016
Долгови Личен имот Кредит 240.000,00 денари 2011 6 години

 Назад