Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Амир Абдулаи Судија Апелационен суд Скопје

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Заеднички имот Стан 1.300.000,00 денари 39,80 м2 Гостивар 1997 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Заеднички имот Стан 4.800.000,00 денари 89 м2 Скопје 1999 1/1 Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Личен имот Дел од куќа 2.400.000,00 денари 90 м2 село Жировница, Тетово 2010 1/2 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на деца Моторни возила 1.400.000,00 денари Фолксваген Голф 7 2.0ТДИ 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 1.200.000,00 денари Фолксваген Голф 6 1.6ТДИ 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот Побарување по основ на извршена работа 300.000,00 денари 2010/12 Стекнување на друг начин
Други приходи Заеднички имот Закупнина 21.500,00 денари месечно
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 20.000,00 НЛБ Тутунска банка 2011 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 30.000,00 Стопанска банка 2010 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на брачен другар Девизна штедна книшка EUR 6.150,00 Стопанска банка 2008 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Имот на деца Девизна штедна книшка EUR 30.000,00 Стопанска банка 2010 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 30.000,00 Стопанска банка 2010 Стекнување на друг начин
Банкарски депозити Личен имот Девизна штедна книшка EUR 31.698,00 НЛБ Тутунска банка 2011 Стекнување на друг начин
Друг имот Личен имот Средства во готово 3.000.000,00 денари Стекнување на друг начин

 Назад