Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фадил Абдулхалими Член на совет Општина Теарце

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 4.305.000,00 денари 7.000 м2 село Пршовце 2009 - - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 2.460.000,00 денари 800 м2 село Пршовце 2009 - - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Куќа 6.150.000,00 денари 550 м2 село Пршовце 2010 - - недал податок -
Подвижен имот недал податок Моторни возила 92.250,00 денари Југо 1992/- - недал податок -

 Назад