Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Лорета Абрашева Судија Основен суд Струмица

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Куќа - - Струмица - / - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор - - Дојран - / - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа за одмор - - Суви Лаки - / - недал податок -
Недвижен имот Личен имот Деловен простор - 100 м2 Струмица - / - недал податок -
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 38.500,00 евра Мерцедес Бенз 2008/2008 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад