Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Горан Трајковски Градоначалник Општина Делчево

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјоделско земјиште 5.880,00 168 м2 Делчево 2020 1/1 Стекнување со договор за подарок
Недвижен имот Личен имот Куќа 3.437.850,00 258 м2 Делчево 2006 1/1 Стекнување со договор за подарок
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 307.500,00 денари ВВ Пасат 1.9 тди 2001/2011 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Шкода Фелициа 1997/2005 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 616.000,00 Волсфаген Пасат 2015/2022 Стекнување со договор за купопродажба
Побарувања Личен имот парично побарување 147.000,00 2017 Стекнување на друг начин
Долгови Личен имот Кредит 1.302.141,00 2015 2035

 Назад