Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Ислам Абази Виш јавен обвинител Вишо јавно обвинителство Гостивар

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа 3.000.000,00 денари 210 м2 село Зајас, Кичево 1998 - - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Стан 1.800.000,00 денари 65 м2 Кичево 1985 - - недал податок -
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 300.000,00 денари Мерцедес 2002/2014 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад