Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Фикри Абдулаи Член на совет Општина Чаир

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на брачен другар Деловен простор 5.341.800,00 денари 58 м2 Скопје 2007 - Стекнување на друг начин
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.449.860,00 денари 86 м2 Скопје 2003 / Стекнување со договор за купопродажба
Недвижен имот Имот на брачен другар Стан 2.891.940,00 денари 84 м2 Скопје 2011 / Стекнување со договор за градба
Недвижен имот Личен имот Земјиште 6.107.703,00 денари 16.579 м2 село Крани, Ресен 2009 / Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на брачен другар Моторни возила 859.600,00 денари Тојота Корола 2017/2017 Стекнување со договор за купопродажба
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 307.000,00 денари Форд Фузион 2012/2012 Стекнување со договор за купопродажба

 Назад