Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Исмет Абдули Член на одбор ЈУ Национален Парк Маврово

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Земјиште 3.000.000,00 23.000 м2 О.Ростуше Маврово 1970 - - недал податок -
Недвижен имот Имот на родители Куќа 2.000.000,00 250 м2 О.Ростуше Маврово 1970 - - недал податок -
Други приходи Имот на брат закуп 12.300,00 10 години
Долгови Имот на брат Кредитна картичка 200.000,00 - -

 Назад