Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Џеваиде Абдуљи Судија - поротник Основен суд Тетово

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Имот на родители Куќа - 977 м2 Лисец 2008 1/1 Стекнување со наследство
Подвижен имот Имот на родители Моторни возила - Ауди А6 2000/2010 Стекнување на друг начин
Други приходи Имот на родители Пензија - од 2014

 Назад