Државна комисија за спречување корупција

ПОДАТОЦИТЕ ОД АНКЕТНИТЕ ЛИСТОВИ
ЗА ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА ИЗБРАНИТЕ И ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ

 

Детален преглед

Име Презиме Функција Институција
Џелал Абдиу Член на управен одбор Национален парк Маврово Маврови Анови

Имот Сопственост Тип имот Вредност Карактеристика Основ на стекнување
Недвижен имот Личен имот Земјиште 9.000.000,00 денари 8.100 м2 Требиште 2013 - Стекнување со наследство
Недвижен имот Личен имот Куќа 6.000.000,00 денари 220 м2 Требиште 2013 - Стекнување со наследство
Подвижен имот Личен имот Моторни возила 60.000,00 денари Мерцедес Д 240 1979/2012 Стекнување со договор за подарок

 Назад